WijzerWonen en VC Tornado samen verder

WijzerWonen Vaals en Volleybalvereniging VC Tornado (Vijlen) zetten ook de samenwerking in 2011
voort. 
Roy Bergs, hypotheek- & verzekeringsadviseur en gediplomeerd makelaar uit Vaals, geeft daarmee
het goede voorbeeld en hoopt met zijn signaal ook andere partijen µover de streep te trekken om de
sympathieke vereniging uit Vijlen te blijven ondersteunen.


VC WijzerWonen Tornado maakt een moeilijke periode door, zowel op ledenaantal- als op financieel
gebied. Het huidig (deels nieuw) bestuur bestaat uit een goede mix van mensen die opnieuw de
schouders onder de vereniging zetten. Roy Bergs heeft er het volste vertrouwen in dat het huidige
bestuur anticipeert op de onstane situatie en die maatregelen neemt, die noodzakelijk zijn om deze
moeilijke periode door te komen.
 
 
Op de foto ondertekenen Roy Bergs en Michel Schlösser de eenjarige verbintenis.


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Vrij:  9:00 - 17:00 uur