Verzuim zorgplicht door adviseur kost RVS veel geld

Een loondienstadviseur die zijn zorgplicht heeft verzuimd, kost RVS veel geld. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Arnhem. Die maakt tevens duidelijk hoe groot de impact is van een eerdere uitspraak door het gerechtshof Den Haag, waarin een arbeidsongeschiktheidsverzekering is getypeerd als sommenverzekering.


De recente zaak in Arnhem draait om een stukadoor, die op 5 april 2004 een arbeidsongeschiktheidsverzekering overeenkomt met een RVS-adviseur. Die verzuimt echter het aanvraagformulier op te sturen naar beoogd verzekeraar Nationale-Nederlanden. Dat blijkt drie weken later een kostbare fout, als de stukadoor van een steiger valt en blijvend ongeschikt raakt voor stukadoorswerk. RVS wijst de schadeclaim in eerste instantie af. In 2009 heeft het gerechtshof in Arnhem een eerdere uitspraak van de rechtbank Arnhem gecorrigeerd en vastgesteld dat de RVS-adviseur zijn zorgplicht als redelijk handelend assurantietussenpersoon heeft verzuimd en dat RVS, als werkgever van de adviseur, aansprakelijk is voor de geleden schade. De maatschappij heeft daarop de schade berekend op € 52.500 en dat bedrag uitgekeerd. De rechtbank Arnhem stelt nu echter dat RVS gewoon de verzekerde jaarrente van € 35.000 moet uitkeren, omdat de aov een sommenverzekering is. Van het door de verzekerde in kort geding geëiste bedrag van € 247.500 moet RVS nu in elk geval als voorschot € 60.000 betalen.

Bron: AM Signalen, 27 januari 2011


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Vrij:  9:00 - 17:00 uur