Schending zorgplicht kost Rabobank drie ton

Rabobank De Zuidelijke Baronie is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot het betalen van bijna € 300.000 plus wettelijke rente aan een boomkwekerij die in 2005 is getroffen door brand. Het bedrijf bleek onderverzekerd; het Hof heeft recentelijk geoordeeld dat de onderverzekering de Rabobank is aan te rekenen wegens het tekortschieten in de zorgplicht. Het bedrijf was sinds 1980 klant van de Rabobank en had een Bedrijven Compact Polis lopen bij Interpolis. Na de brand bleek echter dat de schade aan de inventaris € 51.043 bedroeg, terwijl het verzekerd bedrag op € 13.613 stond.


Voorts was aanwezig zaaigoed niet verzekerd, net zo min als de gevolgschade van € 184.591. Voor gewassen in kweektunnels bleek evenmin dekking te bestaan. De boomkwekerij had in 2008 bij de rechtbank Breda vergeefs schadevergoeding geëist, maar is nu door het Hof alsnog in het gelijk gesteld. De rechter overweegt onder meer dat de adviseur gezien de langdurige relatie en het jaarlijkse bezoek met de mogelijkheid van onderverzekering rekening had moeten houden. "Het lag op de weg van Rabobank als assurantietussenpersoon om actief bij het bedrijf te informeren of er mogelijk zaden aanwezig waren en om het bedrijf ervan in kennis te stellen dat het zaaigoed niet onder de dekking van de polis viel." Eventuele verwijten aan de verzekeringnemer vallen in het niet bij de tekortkoming van de bank, zo oordeelt het Hof. "De Rabobank is bij uitstek de specialist op het gebied van de tot haar portefeuille behorende verzekeringen van het bedrijf."

 

Bron: AM Signalen, 24 februari 2011


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Vrij:  9:00 - 17:00 uur