Provisieverbod in 2013 vrijwel zeker

VVD, PvdA, CDA en D66, een ruime Kamermeerderheid, steunen de plannen van minister Jan Kees de Jager (FinanciŽn) voor invoering van een verbod op provisies voor complexe financiŽle producten. Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de vaste Kamercommissie van FinanciŽn.


De Jager wil het verbod in 2013 laten ingaan. Tijdens de vergadering stonden het voorgenomen provisieverbod voor complexe financiŽle producten en nieuwe vakbekwaamheidseisen voor financiŽle dienstverleners op de agenda. "Het is zoeken naar de balans tussen consumentenbescherming en regelgeving", aldus De Jager. Om excessen in de toekomst te voorkomen en het vertrouwen in de financiŽle sector te herstellen, zijn meer regels in zijn optiek noodzakelijk. Hij ziet daarbij een belangrijke rol voor de AFM en houdt vast aan de 'open norm' die de toezichthouder kan hanteren bij de beoordeling van mogelijk excessieve beloningen. De doorlopende provisie op consumptief krediet wil De Jager handhaven, omdat dit overkreditering zou afremmen. "Maar wordt dat anders, dan grijpen we in." De minister staat sympathiek tegenover het idee van onder meer Elly Blanksma (CDA) om een gelijk speelveld voor de hele sector te creŽren door nettoproducten aan te bieden, maar "er zijn nog veel hobbels op de weg en we moeten er niet te veel van verwachten." De voorgestelde diplomaplicht wil hij alleen laten gelden voor adviseurs ("ook bij banken en verzekeraars") die de klant adviseren. Examens moeten ook in gedeelten kunnen worden afgelegd. Over de fiscale gevolgen van de nieuwe wetgeving zal de staatssecretaris "deze zomer" een brief sturen aan de Kamer, beloofde De Jager, die verder nog aankondigde minimumnormen te willen vaststellen voor onafhankelijk advies en een vrijstellingsregeling voor serviceabonnementen.

Bron: AM Signalen, 8 juni 2011


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Do:  9:00 - 17:00 uur
Vrijdag:  9:00 - 16:00 uur
* buiten de aangegeven tijden alleen voor spoed en/of schademeldingen.