NHG-uitkeringen bijna verdubbeld

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), moet over 2010 fors meer uitkeren aan consumenten die na de gedwongen verkoop van hun woning met verlies zijn blijven zitten.


Het fonds verwacht voor € 35 mln aan verliesdeclaraties te vergoeden; in 2009 was dat nog iets meer dan € 18 mln. Het aantal verliesdeclaraties is vorig jaar met ruim driekwart toegenomen tot 1.341 (753). "Deze stijging mag volledig worden toegerekend aan de toename van het aantal gedwongen verkopen als gevolg van werkloosheid (18% van het totaal) en echtscheiding (43% van het totaal)." Directeur Karel Schiffer noemt het aantal gedwongen verkopen met verlies tegen de achtergrond van de kredietcrisis "bescheiden". In 2009 was het aantal declaraties nog gedaald (-18%), net als het uitgekeerde bedrag (-13%). Het WEW heeft in totaal € 637 (549) mln in kas om verliesdeclaraties te betalen en staat garant voor 920.000 leningen, samen goed voor € 128 mld aan hypotheekgeld. Vorig jaar zijn 130.000 NHG-hypotheken verstrekt, 34% meer dan in 2009. Zo'n 80% van alle kopers van een woning die binnen de NHG-kostengrens van € 350.000 viel, heeft gebruik gemaakt van de garantieregeling.


Bron: AM Signalen, 13 januari 2011


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Vrij:  9:00 - 17:00 uur