Huizenprijs stabiel, minder woningtransacties eerste half jaar

In het eerste half jaar van 2011 betaalden kopers gemiddeld € 241.000 voor hun koopwoning. In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 is dit een stijging van 1%. Dit blijkt uit een analyse van de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de absolute koopsomgegevens (geen index) van het Kadaster. De gemiddelde woningprijs ligt 0,6% boven het niveau van het gehele jaar 2010.

In het tweede kwartaal werd gemiddeld € 241.900 voor een woning betaald, 0,8% meer dan in het tweede kwartaal van 2010. De stijging is vooral een gevolg van de toegenomen verkoop van duurdere woningen. In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 steeg de gemiddelde koopsom het meest in Groningen (3,1%) en Limburg (3%). De grootste daler is Flevoland met 1,9%.


In het eerste half jaar van 2011 betaalden kopers gemiddeld € 241.000 voor hun koopwoning. In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 is dit een stijging van 1%. Dit blijkt uit een analyse van de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de absolute koopsomgegevens (geen index) van het Kadaster. De gemiddelde woningprijs ligt 0,6% boven het niveau van het gehele jaar 2010.
In het tweede kwartaal werd gemiddeld € 241.900 voor een woning betaald, 0,8% meer dan in het tweede kwartaal van 2010. De stijging is vooral een gevolg van de toegenomen verkoop van duurdere woningen. In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 steeg de gemiddelde koopsom het meest in Groningen (3,1%) en Limburg (3%). De grootste daler is Flevoland met 1,9%.

Woningmarkt kwakkelt voort
Volgens Leo van de Pas, directeur van Woningmarktcijfers.nl, bieden de verdeelde cijfers over het eerste half jaar nog weinig houvast voor de rest van het jaar. Uit de cijfers van het derde kwartaal zal moeten blijken of, en zo ja in welke mate, de verlaging van de overdrachtsbelasting een positief effect zal hebben. Door de verlaging neemt de financieringsbehoefte af en de betaalbaarheid weliswaar toe, maar bij lange na niet voldoende om de beperkte leencapaciteit als gevolg van de bijgestelde leenquote te compenseren.

Uitgebreide marktinformatie
Gedetailleerde marktinformatie en uitgebreide kwartaalrapporten zijn op de website van Woningmarktcijfers.nl beschikbaar van elke gemeente en regio in Nederland. Naast prijsontwikkelingen en transactieaantallen bevatten de rapporten o.a. de verkooptijd van woningen (TVT) en demografische ontwikkelingen.

Noot met betrekking tot de cijfers 
De gegevens van Woningmarktcijfers.nl zijn gebaseerd op de absolute koopsom- en transactiegegevens van het Kadaster, geregistreerd op het moment van notariële levering van de woning.
Gemiddelde koopsom
T.o.v. 1e 6 maanden 2010 T.o.v. 2010 Transacties T.o.v. 1e 6 maanden 2010
1. Utrecht
€ 285.500
0.3% 0.6% 4713 -0.7%
2. Noord Holland
€ 278.800
1.8% 1.1% 10627 -1.7%
3. Noord Brabant
€ 254.800
0.3% -0.1% 7982 -3.9%
4. Gelderland
€ 246.100
0.1% 0.0% 6236 -3.8%
5. Zuid Holland
€ 233.000
2.1% 1.0% 12853 -4.0%
6. Overijssel
€ 208.800
-1.2% -1.1% 3545 -2.9%
7. Flevoland
€ 201.600
-1.9% -2.4% 1221 -8.8%
8. Drenthe
€ 200.400
-1.3% -2.4% 1636 -4.3%
9. Zeeland
€ 200.300
1.3% 1.3% 1583 4.3%
10. Limburg
€ 199.500
3.0% 2.2% 3441 -2.0%
11. Friesland
€ 192.600
-1.0% -1.4% 2118 -4.4%
12. Groningen
€ 181.600
3.1% 2.0% 1935 -1.2%
  Nederland
€ 241.000
1.0% 0.6% 57890 -2.9%


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Do:  9:00 - 17:00 uur
Vrijdag:  9:00 - 16:00 uur
* buiten de aangegeven tijden alleen voor spoed en/of schademeldingen.