‘Hypotheekadvies wordt niet eenvoudiger’

De Nederlandse vereniging van hypothecair planners (NVHP) gaat extra informatiebijeenkomsten organiseren om de leden te informeren over de gevolgen van het regeerakkoord voor het hypotheekadviestraject.


Dat wordt niet eenvoudiger, aldus de organisatie. "De voorstellen in het regeerakkoord zijn ingrijpend," aldus Evert Creemers, secretaris van de NVHP. "De wijzigingen in de sociale verzekeringen, de mogelijkheden om pensioen op te bouwen en de maatregelen die betrekking hebben op de hypotheek, hebben direct invloed op het hypotheekadviestraject. Anders dan in de markt wel eens wordt beweerd, zijn wij binnen de NVHP tot de conclusie gekomen dat van vereenvoudiging geen sprake is. In de markt is een trend zichtbaar waarbij de kosten van hypotheekadvies worden verlaagd. Dergelijke verlaging van kosten strookt niet met de toenemende complexiteit van hypotheekadvies." Op vier plaatsen in Nederland worden informatiebijeenkomsten gehouden. "Wij vinden het daarbij belangrijk dat leden ook met elkaar van gedachten wisselen over hoe ze bepaalde wijzigingen aan klanten communiceren en welke oplossingen zij bedenken voor problemen waarmee klanten te maken kunnen krijgen."

Bron: AM Signalen, 12 november 2012


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Do:  9:00 - 17:00 uur
Vrijdag:  9:00 - 16:00 uur
* buiten de aangegeven tijden alleen voor spoed en/of schademeldingen.