Positief migratiesaldo huizenkopers in Limburg

In 2010 hebben 521 kopers vanuit de overige provincies in Nederland een woning gekocht in Limburg. Anderzijds zijn er vanuit Limburg 389 kopers naar een andere provincie verhuisd. Dit resulteert in een positief saldo van 132 kopers. Het migratiesaldo in 2009 was eveneens positief, toen ging het om 144 kopers. Deze bevinding blijkt uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl op basis van de transactiegegevens van het Kadaster.


Positief migratiesaldo huizenkopers in Limburg

Het aantal bestaande koopwoningen dat in 2010 in Limburg werd verkocht, bedraagt 7.658. Ruim 67% van de kopers van deze woningen kocht de woning binnen dezelfde gemeente als waar zij al woonden. Nog eens 13,5% kocht een woning binnen de eigen regio en 10% woonde voorheen in de rest van Limburg. Het aantal transacties van de overige provincies komt met 521 stuks uit op 6,9%. Opvallend is dat het positieve koopsaldo bijna geheel voor rekening van de migratie met Noord- Brabant komt. Limburg haalde daar 255 kopers vandaan, waar een vertrek van slechts 131 kopers tegenover stond. Bovendien kwamen er nog eens 181 kopers uit het buitenland, goed voor 2,4%. Het is niet te achterhalen hoeveel Limburgers een woning in het buitenland hebben gekocht. 

Onderlinge resultaten van de drie Zuid Limburgse regioís 
Aan de hand van de transactiegegevens kan Woningmarktcijfers.nl de verhuisbewegingen van elke gemeente afzonderlijk in beeld brengen. Koopmigranten bepalen mede de verhouding tussen vraag en aanbod en hebben daarmee eveneens invloed op de gewenste woningvoorraad, kansrijke nieuwbouwplannen etc. In het bijgaande PDF-document worden de onderlinge verhuisbewegingen tussen de drie Zuid Limburgse regioís in beeld gebracht. Opvallend hierbij is dat de regio Maastricht Mergelland zowel kopers verliest aan Parkstad Limburg (63) als aan de Westelijke Mijnstreek (48), per saldo een verlies van 111 kopers. Parkstad Limburg wint weliswaar van Maastricht, maar verliest 29 kopers aan de Westelijke Mijnstreek. Het eindsaldo blijft niettemin 34 positief. De Westelijke Mijnstreek wint dus op beide fronten met een positief totaalsaldo van 77 kopers. De achterliggende oorzaak van het verhuisgedrag is binnen dit onderzoek niet onderzocht. 

Verdere gegevens over de ontwikkelingen per gemeente en de overige regioís van Limburg zijn te bestellen bij Woningmarktcijfers.nl.


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Do:  9:00 - 17:00 uur
Vrijdag:  9:00 - 16:00 uur
* buiten de aangegeven tijden alleen voor spoed en/of schademeldingen.