Waarborgfonds Eigen Woningen verlaagt percentage bijkomende kosten van 12% naar 8%

Het Kabinet stimuleert de koopwoning- en hypotheekmarkt door de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen van 6% naar 2%. Deze maatregel geldt vanaf 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 (transportdatum is bepalend).  De verlaging van de overdrachtsbelasting is van directe invloed op de regelgeving van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In de NHG-regelgeving is opgenomen dat de kosten van het verkrijgen in eigendom van een bestaande woning bestaan uit: de koopsom, dan wel de marktwaarde (de laagste van de twee) vermeerderd met 12% voor de bijkomende kosten. Het percentage bijkomende kosten wordt ondermeer bepaald door de overdrachtsbelasting.


Waarborgfonds Eigen Woningen verlaagt percentage bijkomende kosten van 12% naar 8%

In het kader van het Kabinetsbesluit heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) besloten met ingang van 15 juni 2011 het percentage van de bijkomende kosten voor de aankoop van een bestaande woning te verlagen van 12% naar 8%. (Norm 2.2)
Kostengrens ongewijzigd
De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft geen gevolgen voor de NHG-kostengrens van € 350.000,-. Deze blijft ongewijzigd. Dit betekent dat met ingang van 15 juni 2011 de maximaal met NHG financierbare koopsom voor een bestaande woning € 324.074,- bedraagt (voorheen € 312.500,-). Dit kan betekenen dat consumenten die voor de wijziging geen lening met NHG konden verkrijgen, door deze wijziging wel binnen de NHG-kostengrens vallen. Het is aan de geldgever om te bepalen of alsnog een offerte met NHG wordt uitgebracht.

  
NHG-nieuwsbrief nr. 2, 6 juli 2011
 


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Do:  9:00 - 17:00 uur
Vrijdag:  9:00 - 16:00 uur
* buiten de aangegeven tijden alleen voor spoed en/of schademeldingen.