AFM beboet ING voor hypotheekadvies

De AFM heeft ING Bank drie boetes opgelegd van in totaal € 130.000 voor het verstrekken van onverantwoorde hypotheken. ING gaat niet in beroep tegen de boetes, hoewel de bank meent het klantbelang niet geschonden te hebben. De boetes zijn opgelegd omdat ING hypotheken verstrekte waarbij ouders als hoofdelijk schuldenaar meetekenden. "Het beleid voorzag niet in een adequate inventarisatie van de financiële positie van de ouders."


Verder werd van de geldende gedragscode voor hypotheken afgeweken door de historische woonlasten als maatstaf te nemen en geen rekening te houden met BKR-registraties tot € 5.000. Aan ondernemers zijn hypotheken verstrekt op basis van één jaarrekening. De toezichthouder onderzocht twintig dossiers uit de periode tussen 15 juni en 1 augustus 2009. In vijf dossiers is onvoldoende onderbouwd waarom van de gedragscode is afgeweken. ING heeft het beleid op de door de AFM genoemde punten aangepast, hoewel de bank stelt dat alleen een BKR-toetsing bij het meetekenen van de ouders voldoende moet zijn, creditcardkredieten tot € 5.000 nauwelijks worden benut en zelfstandigen met een stabiel betalingsgedrag zouden moeten kunnen volstaan met één jaaropgave, waar de AFM er drie verlangt. De toezichthouder beboette vorig jaar al Rabobank, GMAC en ELQ voor het verstrekken van onverantwoorde hypotheken; ING-voorganger Postbank kreeg in 2009 een boete voor de advisering bij het oversluiten van hypotheken.

Bron: AM Signalen, 2 maart 2011


Terug
Contactgegevens

Bezoekuren

Welkom op afspraak - geen vaste bezoekuren


Telefonisch bereikbaar

Ma/Vrij:  9:00 - 17:00 uur